สมัครเพื่อรับรายการดังนี้
1. เพื่อเข้าแลกสินค้าจาก Turnover แลก Zeny ที่ ZENY MALL
2. สามารถใช้การถอนอัตโนมัติ โดยศึกษาได้จาก « การใช้ระบบถออัตโนมัติ » สมัครสมาชิกใหม่ Click สมัครสมาชิก
REGISTER IMAGE 1
ท่านสมาชิกต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงกับข้อมูลที่แจ้งไว้กับพนักงาน
REGISTER IMAGE 2
ท่านสมาชิกคลิกที่ zeny mall เพื่อเข้า zenymall.com
REGISTER IMAGE 3
ท่านสมาชิกสามรถ Log in ผ่านหน้าเว็บ zenymall.com
ได้โดยเช่นกันแต่ต่อท้าย User ของท่านให้เติม @sbobet777
REGISTER IMAGE 4
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว   คลิกที่ชื่อของท่าน เพื่อแก้ใขข้อมูลส่วนตัว
REGISTER IMAGE 5
กรอกข้อมูลตามที่ต้องการให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก DONE
REGISTER IMAGE 6